Jojo CHROME mit Druckknopfschlaufe

Art. Nr. 822523