Sichttafelsystem SHERPA® SOHO TABLE 5

Art. Nr. 554001